Årsmøte TGK 2017

Alternate Text

Innkalling til årsmøte 2017 i Trondheim Golfklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte 2017  i Trondheim Golfklubb

Årsmøtet avholdes

   
Dato 15.02.2017
Sted Radisson Blu Royal Garden Hotell
Tid 19:00

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 1 februar 2017.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, klubbens Facebookside, og pr.e-post direkte til klubbens medlemmer

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no