Årsmøte Trondheim Golfklubb 2016

Alternate Text

 

 

Trondheim Golfklubb innkaller alle medlemmer til årsmøte 2016.

 Dato  16 Februar 2016
 Sted  P-Hotels Jernbanen
 Tid  19:00

Vi minner om at årsmøtet er vedtaksfør med de antall stemmeberettigede som møter. Et medlem må være fylt 15 år, ha vært medlem minst i 1 måned, og ikke skylde laget kontingent for å være stemmeberettiget.

For årsmøtedokumentene, klikk her

Det vil ikke være papirutgaver tilgjengelig på årsmøtet, vi oppfordrer til å skrive ut sakspapirene selv hvis det føles nødvendig.
Det er også mulig å få utskrift ved henvendelse til klubbens daglige leder.

 Hilsen styret

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no