Info betaling av kontingent

 

 

Info ang medlemskap og betalingsløsninger

Her følger litt praktisk info ang betalinger og medlem/kontingent- kategorier i Trondheim Golfklubb for 2020.
Kontingenten vil indeksreguleres for 2020. Grunnlaget er utgangen av november 2019, og vil være mellom 1,5-2%. Av praktiske årsaker vil kronebeløpet justeres i forhold til KPI.  Eks: Aktiv 2019: 6000,-  Aktiv 2020 - 6120,- (Dette er ca tall) 

Hvis du har vært «VTG-medlem i 2019», vil du automatisk flyttes til kategorien «Første- års medlem» 1.1.2020. Det betyr at kostnaden vil være ca. den samme som i 2019 på ca. 3500,-
Faktura sendes ut 10. januar, med forfall 20. januar. På fakturaen vil det også være NGF og IT avgift på ca. 450,-. Denne er ikke helt avklart fra golfforbundet, men vil ligge på ca. 450,-.
Hvis du i 2019 har vært «Første-års medlem» vil du automatisk flyttes til «Aktiv», eller annen riktig kategori 1.1.2020.  Alle endringer hos medlemmet som medfører endring av kategori, skjer i Golfbox, og det er medlemmet som må holde seg oppdatert på hvilken kategori man er i. Info om de ulike kategoriene ligger på klubben nettsider. 

Alle fakturaer sendes på mail til medlemmet, eller foreldre/ foresatte. Hvis du endrer mailadresse, er det viktig at det gis beskjed til klubben om det, slik at vi har rett mailadresse.  
Det er viktig at kid-nummer som står på faktura benyttes slik at innbetalingen blir registrert på rett person. Det samme gjelder beløpet som innbetales.
Hvis du ikke melder deg ut innen 31.12-19, er du forpliktet til å betale medlemskontingent for hele 2020. Dette må gjøres på mail til leder@golfklubben.no . 

Vi kan tilby avtalegiro til de som ønske det. For å inngå en slik avtale, må du gi beskjed på mail til klubben senest 5. januar 2020. Avtalegiro må du da selv opprette i din nettbank når du mottar første faktura ca. 10. Januar. Denne vil da være for januar, februar og NGF avgiften. Det betyr også at hvis du etablerer et maksbeløp for hvert trekk, må dette beløpet være på minimum av det som står på den første fakturaen.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av banken. Dette fordi du kan motta et varsel før pengene trekkes på konto. Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen.
Dette gjøres i nettbanken eller ved at du kontakter banken.

Når du så skal betale den første fakturaen, må du sjekke at Trondheim Golfklubb er tilbyder av avtalegiro i din nettbank, og så sørge for at en avtale opprettes. Det holder IKKE at du bare betaler den første fakturaen uten å opprette en avtale i nettbanken. Hvis du ikke finner Trondheim golfklubb som tilbyder av avtalegiro, må du kontakte banken din, så de kan hjelpe deg. Fra og med mars, vil det  så sendes ut faktura med forfall den 20. hver mnd. Hvis du ønsker å bli varslet hver gang, må du velge det i nettbanken.

Faktura som ikke er betalt ved forfall, blir automatisk oversendt Kreditorforeningen for purring og oppfølging. 

Alle som har etablert avtalegiro med klubben fra før, og vil fortsette med det, må sørge for at evt. maksbeløp justeres og tilpasses evt. endringer i kontingenten, slik at trekket går og vi unngår purringer osv. 

Har du spørsmål tilknytte dette, ta kontakt på mail.

 

Mvh
Daglig leder & styret. 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no