Medlemsmøte

Alternate Text

Styret inviterer til medlemsmøte

I henhold til klubbens handlingsplan for 2017 inviterer styret alle medlemmer i golfklubben til medlemsmøte.

Dato:    30 November
Sted:    Radisson BLU Royal Garden
tid:        19:00-21:00

Agenda vil være følgende

 • Banen
  Her vil du få informasjon om hva som er gjort på banen før og i sesongen 2017, samt hva som er planlagt fremover.

 • Bredde-Ivaretakelse og utvikling 
  Her vil du få info om hva som er gjennomført på bredde og sport, samt oppnådde resultater 2017.

 • Økonomi
  Hva er status økonomi? her vil vi informere om rikets tilstand, og om medlemsutvikling, gjesterunder , medlemsrunder

 • Kommunikasjonsplan - Forbedringsarbeid
  Her vil du få informasjon om styrets påbegynte arbeid med en kommunikasjonsplan for TGK, samt vår nye forbedringspostkasse som er under oppretting.

 • Evaluering av årets handlingsplan
  Hva er gjort i henhold til årets handlingsplaner opp imot klubbens virksomhetsplan

Det er åpent for spørsmål fra medlemmene fortløpende under hele møtet.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen

 

Hilsen styret i Trondheim Golfklubb

 

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no