Medlemsmøte

Alternate Text

I henhold til årets handlingsplan innkaller styret i golfklubben til medlemsmøte.

     
Dato:   28 september
Sted:   Klubbhuset
tid:   19:30-21:30

 

Agendaen vil være følgende

 • Banen
  Hva er årsaken til den reduserte banekvaliteten i første halvdel av sesongen?
  Hva er gjort for å bedre kvaliteten, og hvilke tiltak gjennomføres i høst, vinter og våren for å unngå at dette kan skje igjen.

 • Rikets tilstand
  Hva er status på økonomi, Pro Shop, Kafeen, handlingsplaner og aktivitet i klubben.

 

 • Informasjon fra komiteene
  Her kommer litt informasjon fra komiteene om hvordan de har opplevd 2016 med tanke på aktivitet.

  Det er åpent for spørsmål fra medlemmene fortløpende under hele medlemsmøtet.


  Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen

  Hilsen styret i Trondheim Golfklubb

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no