Åpningstider

Vi har nå stengt banen, rangen og klubbhuset for sesongen. 

Vinterkontoret vil også i vinter være på Trondheim Golfsenter på Lade, og være i drift fra 2.november. 

Informasjon om treninger, kurs, høstens medlemsmøte etc. vil oppdateres og fortløpende legges ut på klubbens nettsider og facebook. 

Alle baghotel må tømmes innen 30/10. Etter det vil skapene tømmes. 

Kontaktinfo: 
Tlf: 73 53 18 85 - telefonen er betjent ukedager mellom 10:00 - 16:00 

Har du spørsmål kan du sende mail til post@golfklubben.no

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no