Årsmøte 2021

Styret innkaller  til Årsmøte 2021 - 10. mars kl: 18:00. 

Sted og format vil tilpasses de til enhver tid gjeldende omstendigheter.  

Saksliste og alle nødvendige saksdokumenter blir gjort digitalt tilgjengelige for medlemmer senest 1 uke før. Det vil sendes ut en link i invitasjonene til saksdokumentene. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no