Avtalegiro

Hei og velkommen til et nytt golfår i Trondheim Golfklubb.

Vi er i gang med å sende ut innbetalingen for medlemskontingenten for 2019.  

Avtalegiro vil bidra til at klubben får en jevnere likviditet gjennom hele året, og det blir også lettere for deg å betale inn kontingenten. Hvis du derimot ikke ønsker avtalegiro, men vil betale hele kontingenten for 2019 med en gang, kan du gjøre det ved å benytte den fakturaen du har fått på mail. Bruk samme faktura, og kid-nummer. Ta da det beløpet som står på fakturaen og gang det opp med 12. Eks: 500,- X 12 = 6000,-, og betal hele beløpet. Det vil da registreres at du har betalt, og vil ikke motta ny faktura i neste mnd. 

Vi håper du vil opprette avtalegiro, og du må da gjøre følgende: 

Når du logger deg inn i nettbanken for å betale den fakturaen du har fått, velger du at du vil ha avtalegiro. For å gjøre det enklest mulig for klubben, kan du velge at du ikke vil ha varsel hver gang trekket blir sendt ut. Det vil ikke være mulig for klubben å belaste kontoen for mer enn det beløpet som står på fakturaen. Dette vil spare både klubb og deg for ekstra arbeid. 

Hvis du har behov for mer info, følg denne linken: Avtalegiro

NGF & It avgiften vil komme på egen faktura i mars. 

For evt. spørsmål send gjerne en mail på terje@golfklubben.no

Mvh

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no