Barn & Golf

Vi har startet opp med Barn & Golf og det blir samlinger hver søndag fra 16:45 - 18:00. 

I vinterferien blir det ikke organisert aktivitet, men det er fullt mulig å komme for de som har lyst.  

Program vår 2020:
Søndager 16:45-18:00.
16 & 23 februar: Vinterferie - uten instruktør.
12 & 19 april: Påskeferie - uten instruktør.

Etter påske fortsetter vi inne på senteret så lenge det er åpent, og starter opp utendørs så snart det er klart på Sommersetra.

Barn & Golf er ment for alle barn i alderen 4-12, og er et tilbud til klubbens aller yngste medlemmer.
Det er selvsagt mulig å være med uforpliktende de to første gangene før man melder seg inn.
Medlemskap er 610,- pr år. Dette inkluderer  forsikring og aktiviteter hele året.   

"Aktiv start"  - (4-9år) er inngangen til golf for våre aller yngste, og all innlæring skal ha leken i fokus. Aktiviteten skal være lystbetont, styrke fellesskapsfølelsen og gi en følelse av mestring i hver økt. Vi skal utvikle basisferdigheter og få barna til å glede seg til å spille og trene. 

«Lære å spille» - (10-12 år) tar det et steg videre, og er kanskje det viktigste trinnet i den aldersrelaterte treningen. Utøverne er i den motoriske gullalder (begynner allerede i slutten av forrige trinn), hvor grunnmotoriske ferdigheter kan automatiseres. Vi fokuserer på basisferdigheter for idrett samtidig med litt større fokus på det golftekniske. 

Uansett utgangspunkt og aldrer, er målet at dette skal være en god arena å være på. Hovedfokus er å legge til rette for mestring, trygghet og trivsel for både barn og foreldre-foresatte. Har du spørsmål ang dette, ta kontakt på leder@golfklubben.no
 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no