OFTE STILTE SPØRSMÅL / FAQ – Golfbox

Hvorfor har jeg fått dette handicapet?
KLIKK HER FOR Å KOMME TIL INFORMASJON OM WORLD HANDICAP SYSTEM (WHS)

Hvordan kan jeg logge inn på GolfBox?
Kun spillere som er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF får tilgang en profil og bruk av GolfBox. Klubben skal registrere deg med en e-post adresse, og så snart medlemsforholdet er i orden skal klubben sende en innloggingslink til medlemmet.

Dersom du ikke klarer logge seg inn, bør det først sjekkes at rett e-post adresse er registrert i medlemsregisteret. Deretter kan du selv benytte seg av «Glemt passord funksjonen» på innloggingsboksen. Da vil medlemmet få tilsendt link for å endre passord. Deretter kan medlemmet på sin profil endre både brukernavn og passord.

Hvorfor får jeg ikke e-post?
Du kan selv sette opp hva slags e-post og sms varsling de ønsker. Du kan velge å få en e-post hver gang det kommer en beskjed om f.eks. godkjenning av score som markør, opprettelse og/eller endring av starttid, og offentliggjøring av starttid i turnering. Alt dette finner du selv under Min Forside – rediger profil.

Jeg er medlem i to klubber og har to profiler i GolfBox.
Du kan være medlem i en eller flere norske klubber, men  skal kun ha et handicap og en profil i GolfBox. Klubben skal sørge for å innhente informasjon fra medlemmet om han eller hun er medlem i flere klubber, og deretter gjøre et dublettsøk og en dublettsammenslåing \hvis det finnes to profiler. Klubben som oppretter dublettsammenslåing må være oppmerksom på å velge det riktige scorearkiv og handicap på spilleren. Klubben skal også sørge for å behandle forespørsler om dublettsammenslåing fra andre klubber.

Jeg er medlem i to klubber, men vil bytte hjemmeklubb
Det er klubben hvor medlemmet ønsker å ha hjemmeklubb som skal opprette en forespørsel om endring av hjemmeklubb til nåværende hjemmeklubb. Dette gjøres direkte på medlemmets profil av administrator. Den andre klubben skal godkjenne eller avslå forespørselen. Klubben skal også sørge for å behandle forespørsler om endring av hjemmeklubb fra andre klubber.

Hvorfor kan jeg ikke bestille starttid
Det er klubbene som bestemmer hvem som til enhver tid skal kunne bestille starttid i GolfBox. Dette settes opp via Ressurser og bookingregler. Dersom spillere får feilmelding ved booking er det i de aller fleste tilfellene på grunn av hvordan bookingreglene er satt opp.

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no