Medlemskap

Følgende kontingenter er vedtatt på årsmøtet gjeldene for 2018.

Aktive f.o.m. 22 år:  6185 kroner.

Ektefelle-Partner: 4 980 kroner.

Student 22-28 år: 4 350 kroner.

Ungdom 20-21 år: 3 710 kroner.

Familiemedlem ungdom : 2 970 kroner.

Junior 13-19 år: 2 970 kroner.

Familiemedlem junior: 2 360 kroner.

Barn & Golf med spillerett 0-12 år: 1 860 kroner.

Barn & Golf uten spillerett 0-9 år: 350 kroner

Barn & Golf uten spillerett 10-12 år: 750 Kroner

Pensjonist med redusert spillerett f.o.m. 67 år: 4 550 kroner.

Pensjonist uten spillerett f.o.m. 67 år: 1 930 kroner.

Avstandsmedlemskap f.o.m. 13 år: 2 620 kroner.

Redusert avgift: 2 200 kroner.


NGF / It - avgift  398,-
Klubben betaler en medlemskontingent til NGF og en It avgift som i 2018 er på 43,- pr medlemskap for hvert medlem over 20 år. Dette utgjør til sammen 398,-. 

Det er ingen innmeldingsavgift. 


 Vilkår:

For kategorien "pensjonister redusert spillerett" gjelder: Må betale greenfee ved  spill etter klokken 15.00 hverdager og i helger. Definisjonen på pensjonist er at man har fylt 67 år.

Pensjonist uten spillerett må betale greenfee for å kunne spille på banen.

Studenter må forevise kvittering på innbetalt semesteravgift innen 15 februar. Etter denne datoen vil medlemmet flyttes automatisk over til vanlig medlemskategori.

For kategorien "Long Distance" må man ha fast bobel minimum 200 KM fra Trondheim, adressen må være registrert i folkeregisteret. Kategorien mottar 2 stk. greenfee. Løser greenfee utover dette på vanlige betingelser.

Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne en redusert avgift for medlemmer innenfor en tidsbegrenset periode. Slike spesielle tilfeller vil være at man ikke får utøvet sin idrett på vår bane i en tidsbegrenset periode på grunn av sykdom, bortreist etc. Slike tilfeller blir kun behandlet ved at man årlig søker skriftlig til styret.

Familiekontingenter  (må ha samme adresse):

Medlemsfordeler                                                                                                                                 

Trøndelag  

Stjørdal GK
Stiklestad GK

300.- 18 Hull alle hverdager før 14:00
350.- 18 Hull alle helger og andre helligdager-etter 14:00 på hverdager
200.-   9 Hull alle dager
Norge  
Meland GK 50% Avslag på greenfee
Sola GK Gratis spill
Drøbak GK                   Medlemsgreenfee                                               
Spania  
Los Narjansos              5-30% Avslag på greenfee                                           
San Roque 130 Euro inkl. golfbil på Old Course  -  75 Euro ink.Golfbil på New Course

 

 Andre avgifter:    
Garderobeskap   300
Bag Hotell   600
Elektrisk vognplass   850
Administrasjon faktura   50
     

 

Betaling

Faktura for kontingenter og varer/tjenester sendes ut via e-post med 10 dagers forfall. 
Vi ønsker at alle nye  medlemmer skal etablere  avtalegiro som betalingsløsning, og alle medlemmer skal over til dette fra og med Januar 2019. 


Etter forfall vil fordringen bli oversendt til Visma for inndrivelse.

 
 Søknadsskjema om medlemskap.pdf

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no