Medlemskap

 

Følgende kontingenter er gjeldene for 2019.

Aktive f.o.m. 22 år:  6000,- , 500,- /mnd
Ektefelle-Partner: 4700,- , 395,-/mnd
1.Års medlem / nytt medlem: 3000,- , 250,-/mnd
VTG medlem: 1200,- , 100,-/mnd.
Familie Junior/Ungdom/Student : 2100,-, 175,-/mnd
Junior/Ungdom/Student 13-28 år: 2 400 kroner, 200,-/mnd.
Barn & Golf med spillerett 0-12 år: 1200 kroner, 100,-/mnd.
Barn & Golf uten spillerett 0-12 år: 600 kroner, 50,-/mnd.
Redusert spillerett : 4 500 kroner, 375,-/mnd. 
Støttemedlem: 600,- , 50,-/mnd
Avstandsmedlemskap: 1200,- , 100,-/mnd.
Greenfeemedlemskap 2400,- 200,-/mnd.


NGF / It - avgift kommer i tillegg på 398,- for alle som fyller 20 år , eller er eldre,  i løpet medlemsåret. 

Det er ingen innmeldingsavgift. 


 Vilkår:

1.ÅRS MEDLEM / NYTT MEDLEM: Gjelder for alle som ikke var medlem i klubben i 2018, og de som deltok på VTG kurs i 2018. Gjelder det første året man er medlem i klubben. 

VTG medlem: Har tatt, eller tar VTG kurs hos TGK i 2019. 

For kategorien "redusert spillerett" gjelder: Må betale greenfee ved  spill i helger, helligdager og etter kl 15:00 hverdager.  

Studenter må forevise kvittering på innbetalt semesteravgift. 

For kategorien "Avstand" må man ha bosted minimum 200 KM fra Trondheim, adressen må være registrert i folkeregisteret. Kategorien mottar 2 stk. greenfee. Løser greenfee utover dette på vanlige betingelser.

Støttemedlem har kun demokratiske rettigheter, og vil ikke ha lokal eller nasjonal spillerett. For deg som ønsker å støtte klubben, men ikke spiller. 

Familiekontingenter  (må ha samme adresse):

Medlemsfordeler   :Oppdateres fortløpende.                                                         

Trøndelag  

Stjørdal GK
Stiklestad GK

300.- 18 Hull alle hverdager før 14:00
350.- 18 Hull alle helger og andre helligdager-etter 14:00 på hverdager
200.-   9 Hull alle dager
Norge  
Meland GK 50% Avslag på greenfee
Sola GK Gratis spill 1 runde
Drøbak GK                   Medlemsgreenfee                                               
Spania  
Los Narjansos              5-30% Avslag på greenfee                                           
San Roque 130 Euro inkl. golfbil på Old Course  -  75 Euro ink.Golfbil på New Course

 

 Andre avgifter:    
Garderobeskap   350
Bag Hotell   600
Elektrisk vognplass   850
Administrasjon faktura   50
     

 

Betaling

Faktura for kontingenter og varer/tjenester sendes ut via e-post med 10 dagers forfall. 


Vi ønsker at alle nye  medlemmer skal etablere  avtalegiro som betalingsløsning, og alle medlemmer skal over til dette fra og med Januar 2019. 

 
 Søknadsskjema om medlemskap.pdf

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no