Medlemskap

 

Følgende kontingenter er gjeldene for 2019.

Aktive f.o.m. 22 år:  6000,- 
Ektefelle-Partner: 4700,- 
Første års medlem / nytt medlem: 3000,- 
VTG medlem: 1200,- 
Junior/Ungdom/Student 13-28 år: 2 400,- (Familie 2100,-)
Barn & Golf med spillerett 0-12 år: 1200,-
Barn & Golf uten spillerett 0-12 år: 600,-
Redusert spillerett : 4 500,-
Støttemedlem: 600,- 
Avstandsmedlemskap: 1200,- 
Greenfeemedlemskap 2400,-


 Klubbkontingent til NGF & It avgift på 398,- kommer i tillegg på for alle som fyller 20 år , eller er eldre,  i løpet medlemsåret. 

Det er ingen innmeldingsavgift. 


 Vilkår:

Første ÅRS MEDLEM / NYTT MEDLEM: Gjelder for de som ikke har vært medlem i klubben tidligere, eller som har vært medlem tidligere men ikke var medlem i 2018. Gjelder også for de som gikk på VTG-kurs i 2018. 

Familie junioer/student/ungdom gjelder for familiemedlemmer som bor hjemme. 

VTG medlem: Tar VTG- kurs hos oss i 2019.
Pris inkl.kurs & medlemskap:
Voksen 3450,-,
Jr, ungdom 2400,- (13-19år)
Student, militær 2798,- (20-28 år)Studenter må forevise kvittering på innbetalt semesteravgift.

For kategorien "redusert spillerett" gjelder: Må betale greenfee ved spill i helger, helligdager og etter kl 15:00 hverdager.  

For kategorien "Avstand" må man ha bosted minimum 200 KM fra Trondheim, adressen må være registrert i folkeregisteret. Kategorien mottar 2 stk. greenfee. Løser greenfee utover dette på vanlige betingelser.

Støttemedlem har kun demokratiske rettigheter, og vil ikke ha lokal eller nasjonal spillerett. For deg som ønsker å støtte klubben, men ikke spiller. 

Familiekontingenter  (må ha samme adresse):

Medlemsfordeler:Oppdateres fortløpende.     

Greenfee: 

Stiklestad GK: 30% rabatt
Stjørdal GK: 30% rabatt       
Sola GK: 1 gratis runde
Grini GK: 2 gratis runder for medlemmer i kategori Aktiv.                                          

 Andre avgifter:    
Garderobeskap   350
Bag Hotell   600
Elektrisk vognplass   850
Administrasjon faktura   50
     

Betaling

Faktura for kontingenter og varer/tjenester sendes ut via e-post med 10 dagers forfall. 

Vi tilbyr avtalegiro for de som ønsker det. 

 
 Søknadsskjema om medlemskap.pdf

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no