Nyttårshilsen

Medlemsinfo
2021 er rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år. Sesongen 2020 har gitt oss alle nye utfordringer, men også nye muligheter. Noen av utfordringene har vi løst fortløpende, mens noen har vært mer krevende, og står fortsatt høyt oppe på prioriteringslisten for året som kommer. 

Den største utfordringen har vært banens kapasitet, som har påvirket tilgjengelige starttider utover sommeren og høsten. Eksempler på dette er at spillere ikke har møtt til den tiden de har bestilt, noen har gått ut for tidlig, og en del har ikke bekreftet at de har møtt opp. Alt dette har ført til at oversikten i golfbox ikke har vist et riktig bilde av trafikken, og at en del har opplevd å ikke finne seg starttid. Dette har også vært en utfordring på mange andre klubber i landet, og spesielt på de mest sentrale og populære banene.
Starttidene er medlemmenes og klubbens viktigste resurs, og vi vil ha stort fokus på å løse dette på en bedre måte i 2021 for klubbens medlemmer. Noen av tiltakene har vi skissert eksempler på under.

-Banevert – starter
Banevert / starter skal bidra til at flyten i spillet er bra og at man slår ut til rett tid. Baneverten vil være ved tee 1, eller ute på banen.

-Tidsbooking
Medlemmer skal få større fordel ved å kunne booke tid 5 dager i forveien, mens gjester kan booke tid 2 dager i forveien. Tidsbooking vil følges opp tettere, og det vil bli konsekvenser for de som ikke følger reglene. Konsekvensene kan være lik den som praktiseres på ulike treningssentre hvis man ikke møter i rett tid til en time man har booket.
 
- Gjestespill / greenfee
Vi kan regulere muligheten for gjestespillere slik at de mest populære tidsperiodene er forbehold medlemmer.

-Turneringer
Alle turneringer som ikke er åpne for medlemmer, vil være 9hull, og foregå i tidsrommet 13-16 på hverdager. Dette vil bidra til at banen er mer tilgjengelig for medlemmene.

- Stjørdal Golfklubb
Trondheim Golfsenter tar over driften av anlegget på Stjørdal fra neste sesong. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med Trondheim golfsenter og dette gir begge en mulighet til et enda tettere samarbeid, som vil komme begge klubbenes medlemmer til gode. En av områdene vil gi en del av våre medlemmer en veldig god mulighet for fritt spill på både Sommersetra og Stjørdal. Detaljens rundt dette er ikke helt klare, men vi vil komme med konkret info så snart det er klart.

-Medlemskap – antall.
Pr i dag er vi 1067 medlemmer. Vi har allerede startet og gjennomført flere kurs nå i vinter, og har registrert flere på liste for å meldes inn fra 1.1-2021.  Klubben har fra tidligere satt et tak på 1100 medlemmer med bakgrunn i banens og anleggets kapasitet. Vi er svært nære dette tallet nå, og prognosene viser at vi vil starte det nye året med ca. 1000 medlemmer. Det betyr at man med stor sannsynlighet vil kunne oppleve å måtte stå på venteliste for å kunne melde seg inn i klubben. Vi kommer med mer info om dette så snart vi har fått oppdatert medlemslistene. 


-Utmelding
Ifølge klubbens Lov, § 5, er fristen for å melde seg ut er 31.12 om man ikke ønsker å være medlem i 2021 og betale kontingenten for 2021.

«§ 5 Medlemskontingent og avgifter (1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 3 (2) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, er å anse som medlem av samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.»

Gjeldende kontingenter vil indeksreguleres med ca. 2% fra og med 2021.

Vi har utsatt fristen for å melde seg ut til 6. Januar 2021. De som ikke har meldt seg ut senest 6. januar, er forpliktet til å betale for 2021.
Utmelding sendes på e-post til:  leder@golfklubben.no


Som innledet har 2020 vært en del annerledes enn vi er vant til. For alle oss som har jobbet i klubben eller hatt styreverv, har vi jobbet ut ifra det som til enhver tid har vært til det beste for klubben. I løpet av de siste 2 årene, har vi hatt fokus på å bedre klubbens økonomi, og vi er godt på vei til å etablere enn bærekraftig drift for klubben.
Det har vært krevende oppgaver gjennom hele året, og når vi nå går inn i et nytt år, er vi glade for at vi har fått gjennomført og avsluttet noen av disse oppgavene, og kommet frem til løsninger som er til det beste for klubben.
Klubben går inn i 2021 med bra team og mange spennende muligheter. Klubben vil tilby flere ressurser når det gjelder trening og instruksjon, og vil også få et betydelig løft i forutsetningene for arbeidet på bane og anlegg.
 
Vi vil takke alle som har bidratt til at vi har kommet oss trygt og velberget gjennom 2020, og ønsker alle hjertelig velkommen til et nytt fantastisk golfår på verdens fineste 9 hulls-bane.


 


Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no