Parkering

Vi henstiller samtlige medlemmer og gjester til å respektere skilting ang innkjøring etc. på Sommersetra. Vi er i dialog med kommunen ang regulering av disse , og oppfordrer alle til å unngå unødvendig parkering og kjøring inn til Låven. 

Vi er også heldige som har stadig flere som hjelper til med både varelevering, henting og bringing av ulike ting for klubben, samt vedlikeholdsarbeidet utenfor, rundt og i klubbhuset. Dette medfører nødvendig innkjøring og parkering. 

Minner også om vårt ansvar for å oppretteholde god kjørekultur på vei til banen, og vise tydelig overfor beboere i nærområdet at vi viser hensyn.  


Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no