Oppdatert info Årsmøte 2020

Til alle medlemmer i Trondheim Golfklubb
oppdatert 27/3- 18:00

Idrettsforbund og særforbund har iverksatt tiltak for å hjelpe alle medlemmer, idrettslag og klubber blant annet ift. Årsmøter. Det jobbes blant annet med digitale løsninger, slik at møtene kan avholdes. Utover dette kan vi ikke informere om annet enn at vi forholder oss til planlagt dato, og evt. føringer som kommer fra idrettsforbundet. 

1: Årsmøtet utsettes og flyttes til torsdag 16.04 - 2020, klokken 18:00 på Trondheim Golfsenter, Haakon VII gt 23C. 

2: Daglig leder er gitt myndighet, innenfor styrets foreslag til  budsjett for 2020, til å  bruke nødvendige midler for å opprettholde tilstrekkelig daglig drift for å sikre klubbens verdier frem til Årsmøtet 2020 er avviklet og budsjett er vedtatt. 

Styret vil følge situasjonen tett, og vil etter beste evne treffe de beslutninger som er nødvendige for å sikre klubben og medlemmenes interesser i den situasjonen vi er inne i. 

Et spørsmål kan rettes på mail til daglig leder Terje Skogseth - leder@golfklubben.no , eller Styreleder Kolbjørn Hole. 

Mvh

Styreleder - Kolbjørn Hole

M: 92 65 44 08
e-post: kolbjorn.hole@orkla.no

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no