Pressemelding

Alternate Text

Pressemelding

Endringer i organisasjonen


Nåværende daglig leder trakk seg i månedsskiftet januar/februar, og styret ønsker nå å finne frem til en person som kan lede klubben midlertidig. Styret i Trondheim Golfklubb starter søket etter kandidater til stillingen som daglig leder i golfklubben rett etter årsmøtet 8.mars.

Vi kommer til å dele opp denne prosessen i to faser, sier fungerende styreleder Øyvind Fries i Trondheim Golfklubb.  Først ønsker vi å få på plass en daglig leder som kan ta over driften nærmest umiddelbart slik at drift av bane og klubb ikke blir lidende. Denne stillingen vil ha en varighet på om lag tre måneder. I denne 3 måneders perioden vil styret arbeide med å finne fram til en mer varig og robust driftsmodell, sier Fries.

Trondheim Golfklubb holder årsmøte torsdag 8.mars. Styret ønsker å bruke årsmøtet til å presentere kandidater til stillingen.
Vi vet at det er flinke folk der ute som kan steppe inn på kort varsel og gjøre en bra jobb for klubben, sier Fries, og fortsetter: - Derfor ber vi klubbens medlemmer spille inn navn på personer så snart som mulig og innen årsmøtet i neste uke. Innspillene kan sendes til oyvindfries@gmail.com 

Vi ønsker bred involvering av klubbens medlemmer og ber derfor medlemmer om å formidle informasjon til personer som kan ha interesse for en fremtidig og mer varig driftsmodell, slik at disse kan sende inn en søknad så snart stillingen blir utlyst, avslutter Fries.

 

Styret i TGK 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no