Siste nytt

Oppdatert  fredag 1/4-18:20

 

2/4-18:05
NGF har opprettet en side for spillere med nødvendig og viktig informasjon. Dette gjør at medlemmer og spillere på en effektiv måte kan finne ut hva som gjelder. Golfnorge står samlet om denne dugnaden, og det er avgjørende at retningslinjene følges både på og utenfor golfbanene. Vi vil i løpet av de nærmeste dagene komme med mer konkret info ang ulike aktiviteter, kurs , treninger osv, og årets terminliste er også klar. 

NGF info for spillere.

1/4-18:20
Dette er ikke en aprilsnarr. 
Vi har i dag mottatt godkjenning fra golfforbundet med nye retningslinjer for å ivareta sikkerheten når vi åpner banen.  Disse er behandlet og godkjent av idrettsforbund og helsemyndighetene, og nå skal  vi ta stilling til hvordan vi skal oppfylle kravene. Vi er glade for at myndigheten har gjort en grundig vurdering, og skal nå se på hvordan vi skal oppfylle alle krav og retningslinjer. Banen vil åpne, og nå får vi bare håper på at banemannskapet sin teori om 26/4 slår til......

27/3-18:07
Fortsatt mye å tenke på for både klubber, baner, ansatte og tillitsvalgte. Vi er nå i full gang med innrapporteringer, oppfølging av ulike avtaler, samtidig som vi gjør det vi kan for at banen skal være klar når vi får åpnet igjen. 
Vi ser også at det hver dag kommer inn kontingent, og dette vil være avgjørende or oss nå. Vi kan ikke annet enn å forholde oss til omstendighetene, følge retningslinjer fra forbund og myndigheter, og sammen sørge for at vi med tilgjengelige resurser har banen klar som normalt uavhengig av når vi får åpne. 
Ønsker alle medlemmer og golfere god helg. 

20/3 - 18:05

I løpet de siste dagene har vi snakket med flere av klubbene i regionen, og konkret etablert et samarbeid for å se muligheten vi har til å samarbeide om de ulike utfordringer vi nå må forholde oss til. I første omgang har vi vært i kontakt med Byneset, Stjørdal, Klæbu og Stiklestad GK og vi er alle enige om at det er viktig at vi alle er klare når situasjonen normaliserer seg igjen. 
Det er også mye nytt å sett seg inn i, og ta tak i. Vi mottar fortløpende informasjon og oppdateringer fra myndigheter og forbund, og vi anbefaler alle medlemmer til å følge med på dette. 

Nå er det viktig at alle medlemmer rundt omkring i klubbene betaler kontingenten , slik at både baner og anlegg er klare når vi får åpnet. Uansett hvor lenge vi må vente, kommer vi stadig nærmere åpning. 

Ønsker alle en frisk helg. 

18/3-14:24
Vi gjør så godt vi kan for å følge opp og iverksette tiltak for å sikre våre felles interesser. Helsen kommer først. Vi hadde i løpet av helgen hat dialog med flere for å sammen iverksette nødvendige tiltak.  Det er mange dokumenter og informasjon som kommer fortløpende , og vi jobber hele tiden for å ta de rette valgene og prioriteringene. I dag har vi blant annet sett på de muligheten vi har i forhold til bane og anlegg, og hvilke grep vi kan og må gjøre. Det vil i løpet av kvelden også sendes ut en mail til alle våre medlemmer, og vi håper alle leser den. 
Kontoret opprettholder så normal drift som mulig, men ser helst at ingen kommer innom. 

16/3-17:19
Som dere sikkert har sett har NGF og NIF gått ut med anbefaling om å stoppe all idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars. Som golfklubb er vi et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og golfforbund, og har således et ansvar for å stille oss bak og støtte opp om de ulike tiltak og råd som kommer derfra. Dette er en del av demokratiet i idrettsnorge, og vi må ha tillit til at de vi har valgt tar gode avgjørelser for fellesskapet. Det vil bli krevende fremover både for  medlemmer og klubber, men om alle bidrar vil vi komme oss gjennom dette.  

 

Siste nytt fra NGF 16/3- 17:19

Forbud mot å organisere idrettsarrangementer og idrettsaktivitetDen 12.mars 2020 fattet Helsedirektoratet, med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre, se her.

Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl. 18:00 og til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse. Dette innebærer at idrettens kjerneaktivitet er forbudt, og at overtredelser kan straffes med bot eller fengsel.

Riksadvokatembetet arbeider nå med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig, men har allerede varslet at eventuelle straffbare brudd på smittevernloven vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten, se her.

For NIFs organisasjonsledd er det derfor svært viktig å overholde vedtaket og ikke selv organisere idrettsaktivitet, eller medvirke til at andre organiserer idrettsaktivitet, i strid med vedtaket.


Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.
For mer info følg linken Siste nytt NGF 13/3 - 14:45

Vi har tidligere i dag  sendt ut anbefalinger til klubbens treningsgrupper, og foreldre.


(Info fra 11/3) 
Dette betyr at ALLE organiserte aktiviteter i regi av klubben er avlyst inntil videre. Dette gjelder konkret treninger for junior, Team TGK, Barn & Golf, VTG kurs og dametreninger.  

HMS: 
Det ble  i 12/3  sendt informasjon til alle ansatte om for å iverksette konkrete tiltak og risikovurderinger i forhold til arbeidsoppgaver og daglig drift, samt rutiner for rapportering ift. dette.  

Vi vil fortløpende komme med oppdateringer om klubbens aktiviteter etc, , og oppfordrer alle medlemmer til å følge retningslinjer som gis av helsemyndighetene. 

 

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no