TGK Valgkomite

Alternate Text

Til alle medlemmer i Trondheim GK

Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater for styre og komiteer i Trondheim GK. Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne kandidater til  TGK`s styre og kontrollkomite som skal velges på årsmøtet 2018. 

I henhold til TGK`s lov skal det velges nytt styre og komiteer på årsmøtet. Valgkomiteen ønsker at vår innstilling til årsmøtet har forankring i golfklubbens medlemmer. Vi ber derfor om innspill i form av forslag på personer dere ønsker skal velges inn(enten de allerede innehar verv eller nye)

Forslag med begrunnelse sendes til valgkomiteen på mail marius@mariusrua.no 

Eksempler på viktige egenskaper i slike verv er

  • Engasjement
  • Styrekompetanse/ledererfaring
  • Økonomisk kompetanse
  • Forståelse for golf som idrett, idrettsorganisering, samt forretningsutvikling
  • Døråpner innenfor media/kommunikasjon
  • Døråpner til sponsormarkedet for administrasjonen
  • Forstår viktigheten med samarbeid/har nettverk inn i mot NGF
  • Kommersiell kompetanse 

Vi ønsker svar innen 19 november, og ser frem til en positiv respons

 

Med hilsen
Valgkomiteen i TGK

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no