valgkomiteen informerer

Alternate Text

Til alle medlemmer i Trondheim Golfklubb

 

FORSLAG TIL KANDITATER FOR STYRE OG KOMITEER I TRONDHEIM GK

Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne kandidater til TGK`s  styre og kontrollkomite som skal velges på årsmøtet 2017. I henhold til TGK sitt lovverk skal det velges nytt styre og komiteer på årsmøtet. Valgkomiteen ønsker at vår innstilling har forankring i golfklubbens medlemmer. Vi ber derfor om innspill i form av forslag til personer som dere ønsker skal velges inn(enten de som allerede innehar verv, eller nye)

Forslag med begrunnelse sendes til valgkomiteen på mail:      marius@mariusrua.no

Eksempel på viktige egenskaper i slike verv er

  • Engasjement
  • Styrekompetanse/ledererfaring
  • Økonomisk kompetanse
  • Forståelse for golf som idrett, idrettsorganisering, samt forretningsutvikling
  • Døråpnere innenfor media/kommunikasjon
  • Forstår viktigheten med samarbeid/har nettverk inn imot NGF

Valgkomiteen ser etter kandidater av begge kjønn, og i alle aldre. Kvinnelige kandidater og kandidater i alderskategorien ''unge voksne''
( 20-35 år) er av stor interesse.

Vi ønsker svar innen 1 desember då., og ser frem til en positiv respons.

 

Dette er din mulighet til å påvirke golfklubbens kurs for framtiden.

 

Med hilsen

Marius Rua

Leder
Valgkomiteen TGK

 

 

 

 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no