Tidsbestilling

Online tidsbestilling
Bestilling av starttid gjøres via Golfbox. Du kan logge deg inn via forsiden på vår hjemmeside, eller via www.norskgolf.no Har du ikke brukernavn og passord, må du kontakte din hjemmeklubb.

 

Tidsbestilling pr.telefon
Det er mulig å bestille starttider via telefon til 73 53 18 85.
Bestilling kan gjøres mellom følgende tider:

  • Hverdager 08:00-20:00
  • Helger 09:00-18:00

Husk! Hold ditt medlemsnummer klar for bestilling.

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no