Forbedring@golfklubben.no

Alternate Text

 

TGK ønsker å gjøre et kvalitetsmessig løft for klubben i samarbeid med styret, administrasjonen og medlemmene. For å sikre profesjonell og systematisk tilnærming til forbedringsarbeidet, har vi nå åpnet en kanal forbedring@golfklubben.no der klubbens medlemmer kan melde inn sine forbedringsforslag.

Saker som meldes inn her vil etter alvorlighetsgrad og frekvens systematisk lukkes. Beste årlige forbedringsforslag vi bli premiert.

Vennligst bruk følgende oppsett når forslag fremmes:

  • Forhold som bør forbedres 
  • Konsekvens av situasjonen i dag
  • Årsak eller antatt årsak til situasjonen
  • Tiltak som antatt vil løse situasjonen
  • Navn på innsender

Forslag sendes inn til forbedring@golfklubben.no 

Vi gleder oss til å forbedre klubbens sammen med dere

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no