Medlemskap

Følgende kontingenter gjelder for 2020. 

  1. Aktive f.o.m. 22 år:  6100,- 
  2. Ektefelle-Partner: 4800,- 
  3. Første års medlem / (nytt medlem): 3050,- 
  4. Junior/Ungdom/Student 13-28 år: 2 450,- 
  5. Barn & Golf med spillerett 0-12 år: 1225,-
  6. Barn & Golf uten spillerett 0-12 år: 625,-
  7. Redusert spillerett : 4 600,-
  8. Støttemedlem: 600,- 
  9. Avstandsmedlemskap: 1225,- 
  10. Greenfeemedlemskap 2450,-

Vilkår:
1: Aktiv: Har full spillerett. 

2: Ektefelle/partner: Samme rettigheter som Akrtiv. Må ha samme bostedsadresse i folkeregisteret. 

3. Første års medlem : Gjelder for de som ikke har vært medlem i klubben tidligere,og ikke var medlem i 2019. Denne kategorien kan kun benyttes en gang.  

4. Junior, student. Samme rettigheter som Aktiv. Studenter må vise gyldig studentbevis. (Alder 13-28 år). 

5.  Barn & Golf uten spillerett: 0-12 år. kan ikke spile på banen, men benytte seg av klubbens treningsområde. 

6. Barn & Golf med spillerett: Kan spille på banen. 
 
7:Må betale full greenfee ved spill i helger, helligdager og etter kl 15:00 hverdager.  

8:Avstand:  Må man ha bosted minimum 200 KM fra Trondheim, adressen må  være registrert i folkeregisteret. Medlemskapet inkluderer 2x9hull. 

9: Støttemedlem har kun demokratiske rettigheter, og vil ikke ha lokal eller nasjonal spillerett. For deg som ønsker å være medlem i klubben uten å spille. 

NGF & It avgift på 425,- kommer i tillegg for alle medlemmer som er 20 år eller eldre i løpet av medlemsåret (2020)

Medlemmer i klubben får følgende rabatt på greenfee. 
Stiklestad GK: 20 % rabatt
Stjørdal GK: 20 % rabatt       
Grini GK: 2 gratis runder for medlemmer i kategori Aktiv.                                          

Andre avgifter:
Garderobeskap 450,-
Bag Hotell 750,-
Elektrisk vognplass 1200,-

Treningsavgift, egenandel etc. fastsettes av styret. Deltakere opplyses om dette på forhånd.

Administrasjongebyr kan tilkomme ved behov. Medlemmer vil opplyses om dette på forhånd. (50,- 200,-) 

Medlemskap og spillerett er gyldig når kontingent og NGF -avgift, er registrert innbetalt til klubben. 

Faktura sendes på mail, med 10 dagers forfall.  Medlemmer må melde fra til klubben om endringer av adresse, mobil, mailadresse osv. 

Kontingent og faktura følges opp av Kreditorforeningen etter forfall, og det påløper renter og gebyrer. 

Medlemmer som ikke betaler iht. forfall vil få spilleretten stengt. 

Trondheim Golfklubb73 53 18 85post@golfklubben.no